Prodej nemovitostí

Prodej nemovitostí Jednoty Hodonín

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně nabízí k prodeji:

OBLAST SEVERNÍ MORAVY

 - k.ú. Veřovice pozemek p.č. st. 737, zast. pl. a nádvoří o výměře 432 m2, jehož součástí je budova č.p. 279 - stavba občanského vybavení 

 - k.ú. Veřovice nebytová jednotka č. 249/2 o výměře 107,4 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží spolu s podílem o velikosti1074/11267 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 738, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 249, na pozemku p.č. 277/6, ost. pl., pozemku p.č. 277/7 ost. pl., k.ú. Veřovice – stavba občanského vybavení, ke dnešnímu dni užívána jako prodejna květin

- k.ú. Veřovice nebytová jednotka č. 249/3 o výměře 623,2 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží spolu s podílem o velikosti 6232/11267 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 738, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 249 na pozemku p.č. 277/6, ost. pl., pozemku p.č. 277/7 ost. pl., k.ú. Veřovice – stavba občanského vybavení

- k.ú.  Jistebník nebytová  jednotka  č. 14/4  o  výměře 208,3 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží spolu s podílem o velikosti 2083/7594 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 442, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 14,  k.ú. Jistebník – stavba občanského vybavení 

v k.ú. Jeseník nad Odrou   nebytová  jednotka  č. 166/2  o  výměře 101,4 m2, nacházející  se  v  1. nadzemním podlaží  ( z uličního pohledu v levé části)   spolu s podílem o velikosti 1014/8808 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 699, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 166, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Jeseník nad Odrou nebytová  jednotka  č. 166/3  o  výměře 101,4 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v levé části) spolu s podílem o velikosti 2911/8808 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 699, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 166, stavba občanského vybavení 

v k.ú. Jeseník nad Odrou nebytová  jednotka  č. 166/4  o  výměře 179,3 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží ( z uličního pohledu v pravé části) spolu s podílem o velikosti 1793/8808 na společných částech nemovitosti - pozemku p.č. 699, zast. pl., jehož součástí je budova č.p. 166, stavba občanského vybavení 

 

V případě, že budete mít zájem o koupi kteréhokoliv objektu, lze se domluvit na prohlídce nemovitosti

Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně
Hodslavice 22, 742 71
technické oddělení - Mgr. Bronislav Bartoň
nebo tel: 556 702 621, 739 321 420
email : barton.bronislav@jednota-hodonin.cz

 

OBLAST JIŽNÍ MORAVY

 

- k.ú. Suchov 

pozemek p.č. st. 65, zast. pl. a nádvoří o výměře 551 m2,  jehož součástí je budova č.p.78 Suchov -      stavba pro obchod

- k.ú. Šardice

jednotka č. 675/2 o výměře 191,8 m2 nacházející se v přízemí budovy č.p. 675 Šardice spolu s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 1918/10693

- k.ú. Šardice

jednotka č. 675/3 o výměře 337,1 m2 nacházející se v přízemí a 1. patře budovy č.p. 675 Šardice spolu s podílem na společných částech nemovitosti ve výši 3771/10693

- k.ú. Dambořice

jednotka č. 393/3, jiný nebytový prostor v Dambořicích, je umístěna v 1. a 2. nadzemním podlaží domu č.p. 393 (stavba pro obchod), výměra - 435,6 m2 

Zahrnuje spoluvlastnický podíl o velikosti id. 4356/8757 na společných částech nemovitosti, a to zejména na pozemku p.č. st. 651, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 393 (stavba pro obchod), na pozemku p.č. 7426/27 a na pozemku p.č. 7913/2 (oba ostatní plocha – manipulační plocha), vše v k.ú. Dambořice.

- k.ú. Dambořice 

jednotka č. 393/2, jiný nebytový prostor v Dambořicích, je umístěna v 1. nadzemním podlaží domu č.p. 393 (stavba pro obchod), výměra – 50,1 m2  

Zahrnuje spoluvlastnický podíl o velikosti id. 501/8757 na společných částech nemovitosti, a to zejména na pozemku p.č. st. 651, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 393 (stavba pro obchod), na pozemku p.č. 7426/27 a na pozemku p.č. 7913/2 (oba ostatní plocha – manipulační plocha), vše v k.ú. Dambořice.

 

 

V případě, že budete mít zájem o koupi kteréhokoliv objektu, lze se domluvit na prohlídce nemovitosti

Písemné žádosti zasílejte na adresu:
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně 
oddělení kanceláře ředitele a právní - Mgr. Ivana Šichtová
nebo tel: 518 389 231, 721682119

email : sichtova.ivana@jednota-hodonin.cz