Stanovy

Stanovy družstva byly schváleny konferencí delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně dne 8. října 1992, platí ve znění dodatků, schválených shromážděním delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně dne 30. října 1997, dne 2.9.1999, dne 26.6.2001, dne 23.4.2004,dne 2.6.2014, dne 8.11.2016, 23.5.2018

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení  23.5.2018

Stáhněte si stanovy ve formátu .pdf zde